Po kratičkém volnu se nám opět rozjíždí zkoušky. A již od začátku pilně cvičíme.